Covid -19

Församlingen och coronaviruset

Styrsö är en del av världen och även vi påverkas av vad som händer. Vi följer noga utvecklingen och rättar oss efter de beslut myndigheterna fattar. 

Församlingen vill finnas till för dig!

Mycket händer just nu och dessutom på kort tid. Vi som församling måste anpassa oss efter rådande situation och eftersom det är förbud för sammankomster med fler än femtio personer så blir vårt ledord även i fortsättningen

 

vi ställer inte in, vi ställer om

 

Detta innebär i praktiken att våra fysiska träffar i kyrkan inte längre kommer att genomföras, både utifrån gällande lagstiftning men även av hänsyn och försiktighet gentemot de som är i riskgrupp och för alla övriga. 

Gudstjänst via Facebook

Våra gudstjänster som vi har varje söndag påverkas på nästan alla sätt förutom den nya möjligheten som nu har öppnats. Vi kommer att sända någon form av en förenklad gudstjänst via församlingens Facebook varje söndag kl. 11:00 under denna speciella tid. Ta gärna del av denna möjlighet och välkommen att logga in.

https://www.facebook.com/Pingstkyrkan-Elim-Styrs%C3%B6-827130347400981

Samtal

Vill du ha någon att prata med? Det finns möjlighet att ringa vår pastor (se kontakt) om du känner oro kring denna situation som vi befinner oss i eller om det är något annat som ligger på ditt hjärta. Samtalet kan även ske under tystnadsplikt om så önskas. 

Sluthälsning 

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.          Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar.

(Ords 3:5-6).

 

Var välsignade.

Birger Möller, föreståndare

 

De samlingar som tidigare annonserats, är inställda under april månad.

Ytterligare information som rör församlingens verksamhet meddelas här på vår hemsida och via våra sociala mediekanaler, Facebook och Instagram.

Ta gärna del av den information som Pingst tillhandahåller på sin hemsida.
www.pingst.se/om-pingst/nyhet/pingst-och-coronaviruset

I ​övrigt hänvisar vi till myndigheternas sidor för ytterligare info:
www.krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se7.

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/

Birger Möller, föreståndare

Gunnlaug Cottingham, ordförande

 

 

 

Sidan uppdaterades 3/5 2020, kl. 20.40

 
 

Kommentarer inaktiverade.