Mission

Elimförsamlingen började tidigt med mission i andra länder. Redan 1933 sändes den första missionären Alma Andersson, senare gift Eliasson, till Kongo i Afrika. Strax därefter, 1934, for Alice Kjellberg till samma plats. De kom senare att bli pionjärer som de första missionärerna i Burundi

År 1934 for Albert Carlsson efter språkstudier i England till Tibet-Kina där han senare gifte sig med Anna Palmqvist från Avesta. När Tibet stängdes, fortsatte de sitt missionsarbete i Indien.

1956 var det åter dags att sända ut nya missionärer. Det var Rakel och Enar Stahre som for till Ceylon, nuvarande Sri Lanka. Enar verkade bland annat som lärare på bibelskolan Lanka Bible College i staden Kandy.

1970 for Lars Lornér med sin norskfödda fru Mari till Thailand där de bland annat startade och byggde upp en skolverksamhet i staden Prachuab som intill idag har utvecklats och växt enormt. Skolan står nu under infödd ledning. Lars och hans nuvarande fru Christina arbetar från Sverige med stöd till skolan på olika sätt. Lars son David Lornér med fru Miriam var 2014 med och utökade skolverksamheten med en gren som fokuserar på att använda engelska språket. Många ungdomar har rest från Sverige för att vara volontärer i det arbetet.

Under åren 2014-2017 har församlingen stått som utsändande för Robert och Anette Hector, som verkar i Tanzania. Där genomför de projekt i olika byar. Ett projekt består av flera delar: alfabetisering, undervisning i sjukvård, byggande av brunnar. Elimförsamlingen har genom olika aktioner på Styrsö varit med och finansierat drygt 1,5 projekt. Övrig finansiering har kommit från andra församlingar och privatpersoner.

Förutom att underhålla missionärer, deltar församlingen i olika typer av verksamheter i Sri Lanka, Thailand, Tanzania och Kina genom bland annat underhåll till bibelskolor och inhemska evangelister.

Missionärerna har många olika uppgifter allt eftersom behoven är, men främst av allt vill de sprida det glada budskapet, evangelium, till alla människor.