Ge en gåva

All vår verksamhet bygger på volontärarbete och frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra? Alla insamlade medel går till församlingens verksamhet på Styrsö, i Göteborg och i världen.

Tack för din gåva!