program

Under sommaren hänvisar vi till gudstjänster i andra församlingar i vår närhet:

Missionsförsamlingen på Donsö har gudstjänst varje söndag kl. 11.00.

http://donsomissionskyrka.org/

Smyrnakyrkan Göteborg har gudstjänst kl. 11.00 men kommer inte att sända dem digitalt live. Däremot finns gudstjänster på deras Youtube-kanal. 

https://www.youtube.com/user/Smyrnakyrkan

De inbjuder också till Nya Sommarsången onsdagar kl. 15.00 i Kafé Smyrna.

https://www.smyrna.se/Start/Nyheter/Nya-Sommarsangen

Pingstkyrkan Västra Frölunda har gudstjänst på söndagar kl. 18.00. 

https://www.youtube.com/channel/UC87jwC5xfYhAhgfERQUSD1w/videos

På onsdagar kommer de att sända live via Instagram. Det blir samtal och bön på temat Selah – En tid för vila.

https://www.instagram.com/pingstkyrkan_vf/

Det finns också möjlighet att upptäcka olika typer av program på TBN Nordic. Här finns konserter, barnprogram, gudstjänster med mera. 

https://se.tbnnordic.tv/

Välkommen!

Sidan uppdaterades 2022-07-03, kl. 13.00.