Kontakt

Ordförande Gunnlaug Cottingham: 070 – 547 11 30

via mejl: styrsopingst@gmail.com

besöksadress:  Styrsö Hamnväg 49, 430 84 Styrsö