Historik

Början

”Församlingsbildningar och en fastare form av verksamhet har alltid föregåtts av väckelsetider, så också när det gäller bildandet av Elimförsamlingen på Styrsö. En andlig väckelsevåg svepte fram över Styrsö i början av 1920-talet, och det resulterade i att människor blev frälsta.”

Så inleds tillbakablicken på Elimförsamlingens historia i jubileumsskriften till 70-årsjubileet. Redan 1919 började en grupp samlas i hemmen till bönemöten för att få mer av Gud. Samma år döptes också de första styrsöborna enligt baptistisk dopsyn i Salemkyrkan i Göteborg.

1920 öppnade Karl Larsson med fru sitt hem för enskilda och offentliga möten. 1925 byggde gruppen en egen lokal som invigdes vid julen samma år. Då döptes även två kvinnor, vilket troligtvis är det första troendedopet på Styrsö. Församlingen bildades sedan formellt på Styrsö Tången den 4 september 1926 av en grupp på 33 personer. Församlingen har sedan starten tillhört Pingströrelsen i Sverige.

Lokalerna

Att ordna bostad för predikanten var bekymmersamt i början av församlingens historia. Efter en tid inreddes en mindre lägenhet i kapellets övervåning, men 1955 byggdes en villa på tomten bredvid och denna har sedan dess fungerat som pastorsbostad.

Pastorsbostaden bredvid kapellet.

Efter mycket planering bestämmer sig församlingen under 1960-talet för att bygga en ny kyrka, och den 10/8 1969 hålls det sista mötet i Elimkapellet. Den nya kyrkan invigdes den 30-31/5 1970 och används ännu idag. En om- och tillbyggnad av entrén för handikapp- anpassning gjordes i början av 1990-talet.

Dagens kyrka.

Arbetet

Redan 1931 fanns det två missionärskandidater i församlingen, Alma Eliasson och Alice Kjellberg, som blev de första att sändas ut. Därefter har församlingen sänt ut flera av sina medlemmar till missionsarbete inom olika områden. Många har också arbetat som evangelister i Sverige. Församlingen har fortfarande ett stort missionsengagemang i flera världsdelar.

I församlingen har många sångare och musiker vuxit fram, och dessa har ansvarat för ett aktivt musicerande. Det har varit många grupperingar: blåsorkester, gitarrgrupp, olika körer, inklusive barnkör, solister och lovsångsteam.

Barnen har redan från början varit en del av församlingen. Den första söndagsskolan hölls redan 1923 och har med undantag för några års uppehåll alltid varit igång fram till början av 2000-talet. Idag ligger fokus på fritidsgården PIREN.

Idag

Ingen vet vad som händer i framtiden, men Elimförsamlingen vill ta en aktiv del i arbetet med att förkunna evangeliet för de som bor på och besöker Styrsö. Under 2016 firades 90-årsjubileum under hela året. En söndag i månaden fick församlingen besök av tidigare föreståndare, vilka medverkade med predikan. Efter gudstjänsterna var det gemenskapslunch och tårta. Jubileumshelgen 4-5/9 2016 firades stort med tårta, musik och hoppborg på lördagen och gudstjänst på söndagen med predikan av församlingens dåvarande pastor, Joachim Gabre.

Källförteckning:

Elimförsamlingen Styrsö 50 år (Åke Gröndahl)

Elimförsamlingen Styrsö 1926-1996 70 år – en jubileumsskrift (Åke Settergren)